معاون سیاسی دبیر کل جمعیت وفاق اسلامی بحرین که به اتهام پشتیبانی از خشونت به دادگاه فراخوانده شده بود از اتهامات خود تبرئه شد.

[divide] به گزارش الوفاق، خلیل المرزوق معاون سیاسی دبیر کل جمعیت وفاق اسلامی بحرین که ساعاتی پیش جهت رسیدگی به اتهامات وارده به او در دادگاه حضور یافته بود از اتهامات خود تبرئه شد. خلیل المرزوق به اتهام پشتیبانی از خشونت به دادگاه فراخوانده شده بود و کارشناسان گمان می‌کردند که او به حداقل سه سال زندان محکوم شود. جلیله السید عضو تیم وکلای مدافع خلیل المرزوق پیش از تشکیل جلسه دادگاه اعلام، جو سیاسی بحرین گویای احتمال تبرئه المرزوق از اتهامات وارده نیست. المرزوق جانشین اول رئیس پارلمان و یکی از طراحان سند "بدون خشونت" است که معارضان برای تاکید بر التزام به فعالیت مسالمت آمیز آن را صادر کردند.