سخنگوی جریان صدر مهمترین مأموریت " گردان‌های صلح " را دفاع از مقدسات برشمرد و گفت: این گردان‌ها با انضباط و توانمندی بالا مامور محافظت و حمایت از مقدسات اسلامی عراق هستند.

[divide] شیخ «صلاح العبیدی»، سخنگوی جریان صدر تصریح کرد: گردان‌های صلحی که مقتدی صدر تشکیل داد، براساس برنامه ریزی و انضباط بسیار بالا عمل خواهند کرد و ماموریت‌های دفاعی را برعهده خواهند داشت که مهمترین آن دفاع و حمایت از مقدسات است. العبیدی در این ارتباط توضیح داد: مقتدی صدر دستور تشکیل کمیته‌ای مرکزی متشکل از سه نفر را داد که خود آنها را انتخاب کرده بود و قرار است، این کمیته دفاتری در تمام استان‌های عراق دایر کند و فعالیت اداری آن به صورت هرمی است و اینکه این کمیته کانون و هسته گردان‌های صلح را تشکیل خواهد داد. شیخ العبیدی تصریح کرد: مقتدی صدر تاکید کرده است که هرگونه تخلف از آیین نامه انضباطی در این گردان‌ها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و با انضباط و توانمندی بسیار بالایی که دارد، می‌تواند ماموریت محافظت و حمایت از مقدسات را انجام دهد.