حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ادعای احتمال تکرار وقایع عراق در افغانستان، پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را رد کرد.

[divide] به گزارش خبرگزاری فرانسه، حامد کرزی در مصاحبه با بی بی سی، و در پاسخ به این پرسش که "آیا آنچه در عراق رخ می دهد، در افغانستان نیز قابل تکرار است؟" گفت: "هرگز، به هیچ وجه!" رییس جمهور افغانستان گفت گروه شبه نظامی القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. دوره ریاست جمهوری کرزی که در سال 2001 و در پی تهاجم نیروهای بین المللی – به رهبری آمریکا- و سقوط حکومت طالبان به قدرت رسید، به زودی خاتمه می یابد. در عین حال، ماموریت نیروهای رزمی ناتو در افغانستان نیز پس از 13 سال جنگ با شورشیان طالبان و القاعده، در ماه دسامبر 2014 پایان می یابد. رییس جمهور آتی افغانستان تحت فشار خواهد بود تا گفت و گوهای صلح با شورشیان را آغاز کند. حامد کرزی نیز تایید کرده است که تقریبا هر روز با طالبان ارتباط دارد. کرزی به بی بی سی گفت: "ما با طالبان دایما تبادل نامه داریم و حتی نشست برگزار می کنیم. هر دو طرف به برقراری صلح، تمایل دارند."