منابع محلی از یورش نظامیان سعودی به منطقه ای در العوامیه در شرق عربستان و تیراندازی گسترده آنها به سوی منازل و خودروهای ساکنان خبر دادند.

[divide] به گزارش پایگاه العهد، منابع آگاه اعلام کردند: نظامیان سعودی بامداد روز گذشته به منطقه الجمیمه در العوامیه در شرق عربستان حمله ور شدند و به تیراندازی گسترده پرداختند که در نتیجه آن ده ها خودرو و منزل متعلق شهروندان آسیب دید. منابع محلی بیان کردند: نزدیک به بیست خودرو زرهی به طور ناگهانی وارد منطقه الجمیمه  شدند و در خیابان های مختلف مستقر شدند و به تیراندازی گسترده پرداختند. در منطقه الجمیمه بسیاری از منازل فعالان سیاسی که اسامی آنها در فهرست 23 مظنون رژیم سعودی است قرار دارد.علاوه بر زره پوش های رژیم بسیاری از خودروهای نظامی دیگر آل سعود در این منطقه حضور داشتند و به گفته ساکنان منطقه این شدیدترین یورش از زمان فوریه گذشته بود که طی آن حسین و علی الفرج دو شهروند معرض سعودی شهید شدند.