کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که براساس آن هیچ کدام از کاندیداها نتوانستند ۱ + ۵۰ درصد آرای کل مردم را بدست بیاورند؛ از این رو بایستی در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت کنند.

[divide] کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. بر اساس نتایج اعلام شده عبدالله عبدالله با کسب 45 درصد کل آرا در صدر قرار گرفت و اشرف‌غنی احمدزی نیز با کسب 31 درصد کل آرا مقام دوم را در فهرست نامزدها کسب کرد که بر این اساس انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 16 فروردین / حمل سال جاری در سراسر افغانستان برگزار شد. نتایج اولیه این انتخابات ششم اردیبهشت ماه اعلام شد که بر اساس آن نیز انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد و رقبای اصلی یعنی عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی باید با یکدیگر به رقابت بپردازند.