مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده ای در نزدیکی شهر منامه با شعار " ملت ما خستگی ناپذیر است "، بر ادامه مبارزه تا دستیابی به حقوق مشروع خود تاکید کرده و جنایات رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.

[divide] روزنامه الوسط بحرین نوشت: مردم بحرین بنا به درخواست احزاب و جمعیت های مخالف این کشور شامل جمعیت وفاق، جمعیت کار ملی دموکراتیک (وعد)، جمعیت تجمع ملی دموکراتیک و جمعیت ملی الاخاء، تظاهرات گسترده ای را در منطقه المالکیه برگزار کردند. تظاهرکنندگان با سردادن شعار جنایات دستگاههای امنیتی رژیم بحرین را که تاکنون به شهادت نزدیک به 160 نفر از شهروندان این کشور منجر شده است، محکوم کردند. احزاب و جمعیت های مخالف در پایان این تظاهرات بیانیه ای را صادر و تاکید کردند: سند منامه بین همه اقشار مردم برابری قائل است و بستر مناسبی برای راه حل عادلانه اوضاع بحرین به شمار می رود. این بیانیه تاکید کرد: هرگونه طرحی که تبعیض و طبقاتی کردن جامعه را تشدید کند، به طورکامل مردود خواهد بود زیرا یک دولت واقعی را که به قانون احترام می گذارد و به شکل نظامند اداره می شود، تنها می توان از طریق مردم با مساوات و عدالت ایجاد کرد که در آن هر شهروند حقوق و وظایفی دارد. احزاب و جمعیت های مخالف تاکید کردند: هرگونه گزینه های سیاسی که مانع از طبقاتی شدن جامعه و به بندگی کشیدن شهروندان نشود، بازی با کشور و معامله کردن بر سر امنیت وثبات و حاضر و آینده آن به شمار می رود. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: درخواست برای تحول دموکراتیک رکن جنبش مسالمت آمیز مردمی از 14 فوریه سال 2011 میلادی و قبل از آن است و همه جانفشانی های بزرگ ملت بحرین تا این لحظه برای آزادی، کرامت و دموکراسی همه بحرینی ها است. این بیانیه تاکید کرد: منافع بحرین و حال حاضر و آینده آن ایجاب می کند که تحول دموکراتیک واقعی صورت گیرد و دولتی واقعی پا بگیرد زیرا ادامه وضعیت استبدادی موجود و تکروی و حذف دیگران نمی تواند ادامه یابد زیرا تاریخ این رویکردها دیگر گذشته است و نمی توان آن را تحت هر بهانه ای قبول کرد یا تداوم آن را پذیرفت. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ملت بحرین از سایر ملت ها که به دموکراسی واقعی دست یافتند و میهن خود را به جایگاه برجسته ای در نقشه جهان از طریق ایجاد دولتی واقعی رساندند، مستثنی نیست. احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی تصریح کردند: رژیم همچنان به جای دنبال کردن راهکار سیاسی جدی و فراگیر در مسیر گزینه امنیتی حرکت می کند و همچنان گفت وگوی جدی و واقعی در کشور وجود ندارد و کشمکش و درگیری سیاسی در بحرین شاهد اجرای یک گفت وگوی جدی و واقعی نیست که به تحکیم اراده ملت منجر شود و به خواست های ضروری مردم پاسخ گوید و اصل مردم منشاء قدرت هستند را اجرا کند.