دادگاه نظامی تونس " زین العابدین بن علی " دیکتاتور سابق این کشور به اتهام کشتار معترضان در سال ۲۰۱۱، به حبس ابد محکوم کرد.
منابع قضائی تونس اعلام کردند دادگاه نظامی بدوی "زین العابدین بن علی"، رئیس جمهور مخلوع تونس، را به اتهام قتل و مجروح کردن معترضان در جریان تظاهرات در سال 2011، به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد. این حکم دادگاه علیه بن علی حکم نهایی در پایان سه سال از محاکمه وی در دادگاه است . این دادگاه نظامی همچنین حکم هایی را بر ضد مسئولان امنیتی که به دست داشتن در کشتار معترضان در جریان انقلاب این کشور متهم هستند، صادر کرده است. در جریان انقلاب تونس که در تاریخ 17 دسامبر 2010 و پس از خودسوزی یک میوه فروش به نام «محمد بوعزیزی» آغاز شد، 338 تن کشته و بیش از 2 هزار تن دیگر مجروح شدند. دادگاه همچنین احکام تخفیف را علیه فرماندهان امنیتی صادر کرد که در کشتن و زخمی کردن تظاهرکنندگان در جریان انقلاب تونس دست داشتند. این احکام از دو ماه تا سه سال حبس تعزیزی را شامل می شود. این حکم بن علی چهارمین حبس ابد صادره علیه او به اتهام کشتن تظاهرکنندگان است زیرا دادگاهی نظامی در شهر صفاقس در جنوب تونس در آوریل گذشته بن علی را به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد. همچنین پیشتر احکام دیگر زندان طولانی مدت نیز علیه بن علی به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت و در اختیار داشتن مواد مخدر صادر شده است.