آموزگاران و دانش آموزان یونانی  با هدف شنیده شدن صدای اعتراض‌شان در خیابان‌های آتن تظاهرات کردند. یکی از معترضان شرکت کننده در این تظاهرات گفت،« آموزش در یونان شرایط تاسف باری دارد. مدارس سرد و بدون منابع اصلی هستند و حقوق ما نیز به طور دائم در حال کاهش است.» هم زمان با اعتراضات در یونان، ده‌ها هزار نفر از مردم در پرتغال نیز روز شنبه در اعتراض به سیاست دولت در کاهش بودجه و افزایش مالیات که ظاهرا با هدف نجات کشور از رکود مالی اعمال شده، تظاهرات کردند. نمایندگان پارلمان یونان در ۱۲ ژانویه، مصوبه جدید مالیاتی را با هدف افزایش درآمدهای دولت تا ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو (۳میلیارد دلار) در ماه‌های آتی تصویب کردند. یونان در کانون بحران بدهی منطقه اروپا قرار دارد و در حالی ششمین سال رکود اقتصادی را تجربه می‌کند که سیاست ریاضتی شدید دولت برای کاهش کسری بودجه، بیکاری ده‌ها هزار نفر را موجب شده است. درحال حاضر شمار زیادی از کارگران یونانی بیکار هستند، وضعیت بانک‌ها متزلزل و حقوق و مستمری کارکنان کاهش یافته است. جوانان یونانی از بحران اقتصادی در یونان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و در حال حاضر بیش از نیمی از آن‌ها بیکار هستند. بحران بدهی دولت‌های اروپایی را به اتخاذ سیاست‌های سخت ریاضتی و اصلاحات شدید اقتصادی وادار ساخته است. سیاستی که اعتراضات گسترده‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی به همراه داشته است