معاون آمریکا و اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت نباید در مورد آنچه در ژنو مورد توافق گرفت، بحثو مذاکره کرد؛ ایران آماده است به تعهدات خود دقیقا براساس توافق ژنو عمل کند و انتظار داریم گروه ۱ + ۵ نیز به همین صورت اقدام کند.
'مجید تخت روانچیˈ معاون آمریکا و اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفت که تلاش بسیار زیادی برای موفقیت مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 صورت گرفته است. معاون آمریکا و اروپای وزارت خارجه ایران درباره دور بعدی مذاکرات هسته ای و احتمال دستیابی به یک توافق جامع در مدت زمان پیش رو گفت که به عنوان دیپلمات، همه ما باید خوش بین باشیم. تخت روانچی افزود: به هر صورت، موضوعاتی وجود دارد که پرداختن به آنها به ویژه موارد مرتبط با مذاکرات نهایی چندان آسان نیست. اما ما بیشترین تلاش خود را به کار خواهیم گرفت و این دقیقا کاری است که انجام می دهیم. وی گفت: برداشتی که از گروه 1+5 داریم، این است که آنها نیز خواهان برون رفت از این معضل و مشکل هستند و ما همگی بیشترین میزان تلاش را به کار بسته ایم. تخت روانچی با بیان این که پیش بینی دقیق نتیجه و سرنوشت مذاکرات هسته ای کار آسانی نیست، در عین حال تاکید کرد که تا رسیدن موعد تعیین شده برای توافق در 20 ژوئیه، همگان باید تمامی تلاش خود را به کار بندند. خبرنگار فرانس24 در مصاحبه با تخت روانچی گفت که برای گروه 1+5، یک توافق معنی دار شامل محدود شدن سانتریفوژها است، اما ایران رسما اعلام کرده است که فعالیت سانتریفوژها برای غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. معاون آمریکا و اروپای وزارت خارجه ایران دراین باره گفت: چیزی که اهمیت دارد، پایبند بودن به توافق حاصل شده در ماه نوامبر در ژنو است و این پایبندی یک ضرورت است. تخت روانچی افزود: نباید در مورد آنچه در ژنو مورد توافق گرفت، بحث و مذاکره کرد. ایران آماده است به تعهدات خود دقیقا براساس توافق ژنو عمل کند و انتظار داریم گروه 1+5 نیز به همین صورت اقدام کند.