برخی از منابع خبری از پایان رای گیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر دادند.
شبکه خبری العالم لحظاتی پیش در خبر فوری گزارش داد: مراکز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته و شمارش آرا آغاز شد.