گروهی از بودایی های تندرو و افراطی به مسلمانان روهینگیا در میانمار حمله ور شدند.
بودایی های تندرو و افراطی روز گذشته به مسلمانان روهینگیایی در شهر "هلگو" در نزدیکی شهر بزرگ یانگون در میانمار حمله کردند. گروهی متشکل از 100 بودایی تندرو ضمن حمله ور شدن به سوی مسلمانان روهینگیا قصد داشتند تا خانه ها و فروشگاه های آنها را تخریب کنند. بر اساس این گزارش در پی این حمله درگیری بین دو طرف تشدید شد و بر اثر این درگیری چندین نفر از جمله ماموران پلیس زخمی شدند. ماه گذشته نیز یورش صدها بودایی تندرو و افراطی به گروه امداد پزشکی بین المللی از آلمان منجر به تشدید خشونت ها در استان راخین میانمار شده بود. مسلمانان روهینگیا 5 درصد جمعیت 60 میلیون نفری میانمار را تشکیل می دهند ولی دولت میانمار حاضر نیست اقلیت مسلمان روهینگیا را به عنوان شهروندان این کشور به رسمیت بشناسد و از حقوق شهروندی آنها دفاع کند.صدها هزار مسلمان روهینگیایی در میانمار با کمبود شدید آب و مواد غذایی روبرو هستند. تشدید خشونت های مذهبی در استان راخین عملیات امداد و نجات گروه های بین المللی را با چالش جدی روبرو کرده است. گروه های حقوق بشری بارها از عملکرد دولت میانمار برای حمایت از مسلمانان روهینگیا انتقاد کرده اند. اقدامات خشونت بار بودایی های تندرو و افراطی موجب بی خانمان شدن هزاران مسلمان روهینگیا در میانمار شده و دولت میانمار نیز نه تنها از مسلمانان حمایت نمی کند بلکه نیروهای امنیتی این کشور به بودایی های افراطی برای سرکوب مسلمانان یاری می رساند. بیش از 100 هزار مسلمان روهینگیایی هم اکنون در اردوگاه های موقت زندگی می کنند. مسلمانان روهینگیا از سال 1982 میلادی تاکنون بی خانمان و آواره هستند. حدود 1/3 میلیون مسلمان روهینگیایی در میانمار زندگی می کنند.