پیکر شهید دانایی‌فر یکی از ۵ مرزبان ایرانی که توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل ربوده و به شهادت رسیده به‌همراه ۴ مرزبان دیگر تحویل رابط ایرانی در پاکستان شد.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: پیکر شهید جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان ربوده شده ایرانی توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل به‌همراه 4 مرزبان ایرانی ربوده شده، تحویل رابط جمهوری اسلامی ایران در پاکستان شده است.