سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دقایقی پیش، رسما آغاز شد.
یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نخستین کسی بود که حدود ساعت 7:20 صبح به وقت کابل رای خود را به صندوق ریخت و به این ترتیب رای‌دهی در انتخابات سرنوشت ساز افغانستان به صورت رسمی آغاز شد. مرکز رای‌دهی در مدرسه حبیبیه در کابل که یکی از بزرگترین و تاریخی‌ترین مکاتب افغانستان است، نخستین مرکزی بود که نورستانی با ریختن رای‌ در این حوزه، رای‌گیری در آن آغاز شد. سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شورای های ولایتی امروز شنبه شانزدهم فروردین مصادف با پنجم آوریل، برگزار می شود. هشت نامزد در انتخابات ریاست جمهوری و دو هزار و هفتصد نامزد در انتخابات شوراهای ولایتی با هم رقابت می کنند. این اولین دوره انتخابات افغانستان است که با مدیریت و نظارت افغان ها برگزار می شود و پیش بینی شده که در این انتخابات سیزده میلیون نفر شرکت کنند.