"نبیل قاووق" معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان با تاکید بر این که مقاومت در اوج روزهای طلایی خود به سر می برد، خاطر نشان کرد که تلاش های گروه 14 مارس برای تعرض به مقاومت، به جایی نخواهد رسید. [divide] "نبیل قاووق"   معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان فاش کرد: گروه 14 مارس، از سال 2005 تاکنون، هم در خارج و هم در داخل لبنان، یک ماموریت داشته است که در اجرای آن از سوی بیگانگان نیز پشتیبانی می شود؛ این مأموریت ضربه زدن به مقاومت است.
وی تاکید کرد: در تمام این مدت، آن ها در دستیابی به این هدف، ناکام مانده‌اند و حتی نتوانسته‌اند یک حرف از حروف نام مقاومت را هم جابجا کنند.
در ادامه اظهارات معاون شورای اجرایی حزب الله که در خبرگزاری رسمی لبنان منتشر شده، آمده است: گروه ۱۴ مارس، در توهم نقش هایی فراتر از جایگاه خود هستند و این در حالی است که مقاومت، در حال حاضر در اوج و روزهای طلایی خود به سر می برد، بنابراین وقتی آن ها گمان می کنند که شرایط به نفع آن هاست، دچار اشتباه می شوند، زیرا هم شرایط میدانی در سوریه و همچنین شرایط میدانی در مقابله با دشمن صهیونیست هر روز بیشتر از دیروز ثابت می کند که مقاومت، در پشت سر گذاشتن تهدیدها، موفق عمل می کند و روز به روز بر توانمندی های نظامی خود می افزاید.
وی افزود: مقاومت جانی در کالبد میهن است و دولتی که از آن حمایت نکند به دنبال منافع ملی نیست؛ مقاومت همچنین جان بیانیه وزارتی است، بنابراین هر بیانیه‌ای بدون مقاومت مرده و بی جان است و نمی‌تواند از لبنانی‌ها رأی اعتماد بگیرد؛ چه برسد به مجلس نمایندگان.
شیخ قاووق اظهار داشت: تنها برنده اول و آخر از توطئه حذف مقاومت از بیانیه وزارتی دشمن صهیونیستی است. ما اجازه نخواهیم داد که گروه ۱۴ مارس حتی یکی از شعارها و مطالبات صهیونیستها را عملی کند؛ این گروه توانایی چنین کاری را ندارد.
شیخ قاووق ادامه داد: مقاومت امروزه در هر کشوری یک ضرورت است؛ وجود مقاومت برای تکمیل آزادسازی مزارع شبعا و تپه‌های کفرشوبا، و همچنین برای تضمین حق لبنانی‌ها در نفت و دفاع از آن در مقابل هر تجاوز احتمالی دشمن صهیونیستی ضروری است.
شیخ قاووق اظهار داشت: مقاومت و جنگ حزب الله برای حضور در دولت نیست؛ بلکه ما به هدف مقاومت در دولت حضور یافتیم. ما حاضریم که هر گونه توهین و فشار را برای حمایت از مقاومت تحمل کنیم؛ همه کسانی که به دنبال مانع تراشی در برابر بیانیه وزارتی هستند به خوبی می‌دانند که حذف معادله مقاومت از آن غیرممکن است.
وی افزود: مقاومت امروز در اوج قدرت از نظر سیاسی، میدانی و نظامی قرار دارد، و برای حمایت از کشور تلاش می کند؛ و به دنبال مقابله با خطر تروریسم تکفیری است.