آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در یونان در ماه فوریه به ۲۷ درصد افزایش یافته است و جوانان بیشترین شمار بیکاران این کشور اروپایی را تشکیل می‌دهند.
آژانس آمار دولتی یونان روز پنج شنبه (۱۹ اردیبهشت) با انتشار گزارشی اعلام کرد که شمار بیکاران در این کشور مقروض اروپایی در ماه فوریه به ۱.۳ میلیون نفر رسیده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشترین شمار بیکاران یونانی را تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری جوانان یونانی در ماه فوریه به ۶۴.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان یونانی در ماه ژانویه ۵۹.۳ درصد بود. آژانس آمار دولتی یونان در این گزارش می‌افزاید، در ماه فوریه ۲۰۱۲ نرخ بیکاری در این کشور حوزه یورو ۲۱.۹ درصد بود. اقتصاد یونان ششمین سال رکود خود را پشت سر می‌گذارد؛ در شش سال اخیر یونان شاهد اجرای سیاست افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها بوده است؛ طرحی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اعطای کمک های مالی به یونان ارائه شده است. نرخ بیکاری در یونان هم اکنون دو برابر متوسط منطقه یورو می‌باشد؛ نرخ بیکاری حوزه یورو هم اکنون ۱۲ درصد است. گفتنی است اقتصاد منطقه یورو با وجود اجرای سیاست های ریاضتی در سال های اخیر و کمک های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول هنوز در رکود به سر می‌برد. بخش بازرگانی یونان از سال ۲۰۰۸ تاکنون ۲۲ درصد رکود داشته است و انتظار می‌رود که اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۴.۵ درصدی همراه باشد. یونان هم اکنون در مرکز بحران بدهی در حوزه یورو قرار دارد.