همزمان با موفقیت های گسترده ارتش سوریه ، گروه های مسلح به شهر "الفوعه" در حومه ادلب، با موشک و خمپاره حمله کردند و شماری از شهروندان و غیرنظامیان را کشته و زخمی کردند.
درهمین حال نیروهای ارتش سوریه گروه های مسلح جبهه النصره را در منطقه " ریما " را تار و مار و مهمات آن ها را منهدم کردند. همچنین در حمله ارتش سوریه به عناصر مسلح در منطقه " القلمون " در حومه دمشق شمار زیادی از تروریست ها به هلاکت رسیدند. ارتش شماری از تروریست های جبهه النصره را در " یبرود "، " حوش عرب "، " رنکوس " و " عسال الورد " از به هلاکت رساند و در اطراف " حوش " نیز با منهدم کردن کارگاه بمب سازی عناصر مسلح، شماری از عناصر آنان را به هلاکت رساند. در این میان شماری از عناصر مسلح، هنگام بمب گذاری یک خودرو بمب گذاری در منطقه جمعیت های " المحبه " در " رنکوس " واقع در حومه دمشق، بر اثر انفجار خودرو جان باختند. ارتش سوریه همچنین شماری از خمپاره اندازها و موشک اندازها را در مناطق " المسلمیه "، " منغ "، " الشیخ سعید " و " خان العسل " در حومه حلب منهدم کرد و شماری از عناصر مسلحی که در این مناطق مخفی شده بودند را کشت؛ علی عفوره از رهبران گروه های مسلح وابسته به جبهه النصره نیز در این حمله زخمی شد. نظامیان سوریه دو موشک انداز و سه خمپاره انداز را در مناطق " الزراعه "، " تل المضافه " و در نزدیکی کارگاه آهنگری در منطقه " المسلمیه " منهدم کرد و شماری از عناصر مسلح را در این مناطق به هلاکت رساند. در منطقه " منغ " نیروهای ارتش سوریه گروه های مسلح را در کشتزارهای واقع در غرب فرودگاه نابود کردند و شماری دیگر از نیروهای ارتش سوریه یک خمپاره انداز را در منطقه " العلقمیه " و نزدیک مرکز پژوهش های کشاورزی در این منطقه منهدم و شماری از عناصر مسلح را در آن به هلاکت رساندند. نظامیان سوریه همچنین به عملیات خود در حومه " القصیر " ادامه می دهد و سرگرم پاکسازی منطقه به منطقه این شهر است.