آمارهای رسمی نشان از آن دارد که نرخ بیکاری نیروی کار در اسپانیا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ به رکوردی جدید و به ۲۷.۱۶ درصد رسیده است.

براساس آمارهای جدید موسسه آمار اسپانیا که روز پنج شنبه(۴ اردیبهشت) منتشر شد، تعداد کل بیکاران اسپانیا از شش میلیون نفر فراتر رفته و به عدد ۶.۲ میلیون نفر رسیده است.

اسپانیا با بحران و رکود اقتصادی روبرو است و نرخ بیکاری برای افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله در این کشور تا ۵۵ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۱۲ با رکود ۱.۳۷ درصدی روبرو بود که این دومین رکود بالای سالانه این کشور از سال ۱۹۷۰ تاکنون بوده است.

دولت اسپانیا پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور بار دیگر با رکود ۰.۱ درصدی تا ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۱۳ روبرو باشد.

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه(۳ اردیبهشت) گفت شرایط اشتغال برای کل سال «خوب نخواهد بود، اما نسبت به سال های گذشته از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود.»

اقتصاد اسپانیا به دنبال وقوع بحران مالی جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ با رکود اقتصادی روبرو شد و میلیون ها شغل در این کشور از دست رفت.

اسپانیا باید میزان کسری بودجه خود را در سال ۲۰۱۳ به ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۲.۸ درصد برساند. اگرچه بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که با توجه به شرایط ضعیف روند بهبود اقتصاد اسپانیا، دستیابی به این اهداف دشوار و دور از انتظار به نظر می‌رسد.

دولت اسپانیا همچنین به خاطر اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی با انتقادهای گسترده روبرو است و گفته می‌شود که این سیاست ها اغلب طبقه متوسط و کارگر جامعه این کشور اروپایی را هدف قرار داده است.