موج بی‌کاری و بحران اقتصادی، اعتماد مردم شش کشور بزرگ اتحادیه اروپا به این اتحادیه را به طرز بی‌سابقه ای کاهش داده است.

گاردین روز چهارشنبه(۴ اردیبهشت) گزارش داد، بر اساس بررسی موسسه نظرسنجی «یورو بارومتر»، شمار روز افزونی از مردم در کشورهای اسپانیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و لهستان اعتماد خود را به اتحادیه اروپا از دست داده‌اند.

کشورهایی که در این نظرسنجی شرکت داشته‌اند، نزدیک به ۳۵۰ میلیون از جمعیت حدود ۵۰۰ میلیون نفری اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.

بیشترین میزان بی‌اعتمادی مردم به اتحادیه اروپا در اسپانیا گزارش شده است، بنابر این نظرسنجی ۷۲ درصد از مردم اسپانیا به اتحادیه اروپا بی‌اعتمادند و فقط ۲۰ درصد از مردم به این اتحادیه اعتماد دارند.

تحلیلگران اقتصادی، افزایش مخالفت‌ها با یکپارچگی سیاسی اروپا(Euroskepticism) را در نتیجه بحران‌های مالی و بدهی، سیاست سخت ریاضتی، کاهش هزینه‌ها و ارائه بسته نجات مالی کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر می‌دانند.

خوزه ایناسیو توربلانکا، رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا(ECFR) در دفتر مادرید گفت، «خسارت به قدری عمیق است که فرقی ندارد که شما کشور وام دهنده و یا وام گیرنده، عضو محتمل یورو و یا انگلیس هستید: اوضاع یکی از دیگری بدتر است.»

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، آمارهای یوروبارمتر را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

توربلانکا افزود، شهروندان اروپایی اکنون فکر می‌کنند که «دموکراسی ملی آن‌ها در مسیر بحران یورو ویران شده است.»

افزایش مخالفت‌ها با یکپارچگی سیاسی اروپا، بر نگرانی‌ها از احتمال روی کارآمدن سیاستمداران پوپولیستی در اتحادیه ارو پا دامن زده است. کارشناسان، افزایش بی‌اعتمادی مردم اروپا را به منزله کابوسی برای رهبران این اتحادیه می‌دانند چرا که این موضوع زمینه را برای وقوع بحران سیاسی عمیق تر فراهم کرده و مشروعیت دموکراتیک این اتحادیه را زیر سوال می برد.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا در ۲۳ آوریل، گفت، «ظهور مجدد پوپولیسم وناسیونالیسم در سراسر اروپا رویای اروپایی را تهدید می‌کند.»

بارسو خاطر نشان کرد، «زمانی که شمار زیادی از اروپائی‌ها با بیکاری، بی‌اعتمادی و نابرابری روز افزون روبرو هستند، نوعی از خستگی اروپایی غیر قابل درکی را شاهد هستیم.»

اروپا در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی دچار رکود اقتصادی شد. بحران فزاینده بدهی دولت‌های اتحادیه اروپا را وادار کرده که دست به اصلاحات سنگین اقتصادی و تدابیر شدید ریاضتی بزنند. این سیاست‌ها موجی از ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده را در بسیاری از کشورهای اروپا در پی داشته است.