در شرایطی که چهار ماه به آغاز المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در شهر بندری سوچی در جنوب روسیه باقی مانده است، مشعل المپیک امروز در فرودگاه وونوکووی مسکو فرود آمد و در آیینی ویژه توسط دمیتری کوزاک معاون نخست وزیر این کشور و همراهی کاروان موتورسوران حامی کرملین موسوم به گرگ های شب به قلب مسکو در میدان سرخ منتقل شد.
پوتین در حالی که پالتوی مشکی بلندی به تن داشت، پس از طی مسافتی روی فرش قرمز پهن شده بر بالای سکو رفت و مشعل المپیک زمستانی را روشن کرد.
رییس جمهوری روسیه پس از روشن کردن مشعل المپیک خطاب به حاضران گفت: امروز، روزی به یادماندنی و شادی آفرین است، زیرا مشعل المپیک به عنوان نماد صلح و دوستی به روسیه رسیده است.