استاد علوم اقتصادی دانشگاه بیروت معتقد است که تعطیلی دولت فدرال آمریکا نشان دهنده شکست نظام سرمایه داری است، اما اعتراف به این امر موجب اضمحلال آمریکا و اقتصادش خواهد شد.
"محمد وهبه" استاد علوم مالی و بانکی دانشگاه لبنان ریشه بحران تعطیلی دولت فدرال را درگیری سیاسی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها دانست وگفت: بر اساس تئوری اقتصادی، دولت آمریکا باید از نظر اقتصادی بی طرف باشد. اما دموکرات ها تلاش می کنند که دولت، سرپرست و مسئول باشد. وی افزود: ریشه اختلافات میان دموکرات ها و جمهوری خواهان طرح بیمه خدمات درمانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. وی این طرح را در سال 2010 ارائه کرد زیرا 50 میلیون آمریکایی تحت پوشش بیمه درمانی نیستند. هزینه های این طرح مورد مخالفت جمهوری خواهان است. استاد علوم مالی و بانکی دانشگاه لبنان گفت: آمریکا با داشتن بدهی 16 تریلیون و 700 میلیارد دلاری، بیشترین بدهی در جهان را دارد. این بدهی با میانگینی 108 درصدی، فراتر از میزان درآمد خالص ملی این کشور است. به همین دلیل دولت آمریکا دیگر قادر به هزینه کردِ اموال و اختصاص اعتبار نیست، چون 40 درصد از گردش مالی دولت صرف هزینه های دولت می شود و به همین سبب نمی تواند 6 تریلیون و 400 میلیارد دلار را برای پرداخت بدهی ها کنار بگذارد، زیرا این مبلغ معادل بودجه عمومی و هزینه های بخش عمومی است. وهبه تاکید کرد: در این شرایط دولت آمریکا فاقد قدرت خرید است و نمی تواند برای بخش های تولید داخلی درآمدزایی ایجاد کند و این ناتوانی بر همه بخش های داخلی آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت. استاد علوم مالی و بانکی دانشگاه لبنان گفت: در ماه مارس آمریکا نیم میلیارد دلار به رژیم اسرائیل کمک کرد و کمک های خود به مصر را متوقف کرد. کاهش میزان کمک های آمریکا به کشورهای خارجی به کاهش قیمومیت آمریکا بر کشورهای جهان منجر خواهد شد. وی با اشاره به اتهام اوباما به دشمنان خود درخصوص به راه انداختن جنگ عقیدتی-ایدئولوژیکی گفت: سوال اینجاست که آیا آمریکا به نظام سوسیالیست تبدیل شده است؟ آیا نظام سرمایه داری سقوط کرده است؟ استاد اقتصاد دانشگاه لبنان گفت: آمریکایی ها نمی خواهند به شکست سرمایه داری اعتراف کنند، زیرا این نظام، قاعده اصلی بقای آنها است.