زنجیره انسانی از افراد، گروه ها و قومیت های گوناگون سوری از جند روز پیش به دنبال تهدید آمریکا مبنی بر حمله نظامی به این کشور در ارتفاعات قاسیون، تشکیل شده و همچنان ادامه دارد.