دبیر کل ناتو گفت، تهدید گزینه نظامی همچنان باید روی میز باشد تا سوریه برای عمل به تعهدات خود در زمینه تحویل سلاح های شیمیایی متعهد بماند. به گزارش  خبرگزاری فرانسه؛ "آندرس راسموسن" دبیر کل ناتو امروز چهارشنبه پس از دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از توافق اخیر روسیه و آمریکا برای از بین بردن ذخایر سلاح های شیمیایی دولت سوریه استقبال کرد و گفت، گزینه نظامی همچنان باید روی میز باشد تا سوریه به قول های خود پایبند بماند. راسموسن افزود، من انتظار دارم که دولت سوریه به طور کامل به درخواست های جامعه بین الملل عمل خواهد کرد و در صورتی که دمشق همکاری نکند، ما به پاسخ بین المللی بسیار قاطعی نیاز خواهیم داشت. وی در ادامه گفت، من بر این باورم که تهدید نظامی دلیل اصلی موفقیت دیپلماسی در قبال سوریه بوده ولی گزینه نظامی همچنان باید در خصوص سوریه روی میز باشد. راسموسن تاکید کرد، استفاده از سلاح های شیمیایی یک جنایت و نقض آشکار قوانین بین المللی است و کسانی که مسئول این عمل هستند باید پاسخگو بوده و محاکمه شوند. کشورهای غربی بر این باورند که دولت سوریه مسئول اصلی حمله شیمیایی 21 اوت به حومه دمشق است ولی دولت سوریه به شدت این اتهامات را رد کرده است./