جنگ داخلی در سوریه مردم این کشور را آواره مناطق مرزی این کشور کرده است. کمپ های آوارگان سوری در اردن و ترکیه تنها بخشی از محل سکونت این روزهای مردم آواره سوریه است. به تازگی هم با بالا گرفتن اخبار حمله آمریکا به این کشور یک کاروان از مهاجران غیر قانونی این کشور در صربستان دستگیر شدند.
گزارش تصویری زیر نگاهی دارد به زندگی پناهجویان سوری در کمپ الزعتری در اردن و همچنین دستگیری کاروان غیر قانونی پناهجویان سوری در صربستان.