ربات اولین کلمات خود را در فضا اداکرد. روبات کی‌روبو با اندازه ۳۴ سانتیمتر و وزن حدود یک کیلوگرم برای برقراری ارتباط به زبان ژاپنی و ثبت گفت‌وگوها با واکاتا که اولین فضانورد ژاپنی به عنوان فرمانده ایستگاه فضایی بوده، توسط تویوتاموتورزطراحی شده است.

از ویژگی های شگفت انگیز ترین Kirobo است شناسایی صدا، چهره به رسمیت شناختن و ارتباطات، تکنولوژی پیشرفته خود، را قادر می سازد که آن را به شرکت در یک مکالمه معنادار با یک انسان است.