خشونت های روز چهارشنبه در عراق، وقوع چندین انفجارو حملات صورت گرفته در شمال و جنوب بغداد پایتخت این کشور چندین کشته بر جای گذاشت