مردم هند عصر روز یکشنبه راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز ضد آمریکایی علیه سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن در دهلی نو برگزار کردند.