" خلیده تومی مسعودی " وزیر فرهنگ الجزایر اخیرا در کتابی با عنوان " خلیده مسعودی الجزایری " به شرح دیدگاههای خود در باره اسلام پرداخته که کاملا با دیدگاه صهیونیست ها و دشمنان اسلام منطبق است.

این خانم وزیر در واقع با هدف قرار دادن شعائر و ارزش ها و آموزه های بزرگ اسلامی تلاش کرده است که خدمت تازه ای به دشمنان قرآن و پیامبر اسلام(ص) ارائه کند.

این وزیر الجزایری درباره نماز می گوید: " تصمیم گرفتم که دیگر نماز نخوانم و حتی در قرآن هم نمازهای پنجگانه ذکر نشده است، چون سر بر خاک نهادن بزرگترین توهین به انسان محسوب می شود و نماز چیزی جز تجسم عبودیت و ابتکاری از سوی بادیه نشینان عربستانی نمی تواند باشد(!) بنابراین تصمیم به ترک نماز گرفته و سجاده ام را جمع کرده ام. "
وی در ادامه افزود: ترجیح می دهم اموالم را به جای رفتن به حج، در ساخت سالن های سینمایی و تشویق هنرمندان خرج کنم و بهتر است اموال مردم به جای هدر رفتن در مراسم حج، در احداثسالن های سینما استفاده شود!
" اوریانافالاچی " نویسنده ایتالیایی نیز چند هفته پیش اظهاراتی شبیه خلیده مسعودی علیه اسلام به زبان راند که با موجی از خشم و محکومیت در اروپا و ایتالیا مواجه شد.

مسعودی اعتقادی به ازدواج نداشته و از این که به زنان و مردان نامحرم در هتل های الجزایر اجازه اقامت در یک اتاق نمی دهند اظهار شگفتی می کند و بر این باور است که اسلام منطبق بر آداب و رسوم مناطق قبیله ای است.