به گزارش روز چهارشنبه رسانه های صهیونیستی از اینکه سامانه گنبد آهنین نتوانسته این موشک ها را رهگیری کند، از ارتش رژیم صهیونیستی به سختی انتقاد می کنند.

کانال ۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد، گنبد آهنین در رهگیری موشکها در ایلات ناکام ماند.
منابع صهیونیستی تأکید کردند پس از اصابت این ۳ موشک، فرودگاه ایلات بسته شد و نیروهای نظامی این رژیم عملیات بررسی و جست وجو را آغاز کردند.

رژیم صهیونیستی اعلام کرد این موشک ها از منطقه سینا شلیک شده است.

صدای این حملات موشکی در مناطق مرزی اردن شنیده شده است.