سمینار علمی فلسطین، صلح بر مبنای عدالت شامگاه جمعه به همت رایزنی فرهنگی ایران و با استقبال پرشور دوستداران فلسطین در برلین برگزار شد.