انفجار تروریستی شامگاه پنجشنبه در ضاحیه جنوبی بیروت، تا کنون 12 نفر کشته و 120 نفر زخمی به جای گذاشته است.