احمد محمد لقمان مدیر کل سازمان عربی کار در الجزایر در نشست مشترک مطبوعاتی با " طیب لوح " وزیر کار الجزایر گفت: نرخ بیکاری در مناطق عربی تا سال ۲۰۱۰،۱۴ درصد معادل ۱۷ میلیون نفر بود، اما میزان بیکاری در سال گذشته(۲۰۱۲) با افزایش ۲ درصدی به ۱۶ درصد، معادل ۲۰ میلیون بیکار رسیده است. مدیر کل سازمان عربی کار تصریح کرد: رویدادهای سیاسی که بعد از حوادثکشورهای عربی روی داد، بر وضعیت اقتصادی واجتماعی در این کشورها تاثیر بسیاری گذاشته است. وی اظهار داشت: در جریان انقلاب در کشورهای عربی، سرمایه گذاری ها کاهش یافت و تولید متوقف شد و مطرح شدن درخواست های برخی گروه ها و جریان ها موجب بود که در روند تولید اخلال ایجاد شود و افزون بر آن شاهد رکود در بخش گردشگری بودیم. سازمان عربی کار، روز دوشنبه(فردا) چهلمین نشست خود را با حضور ۶۰۰ شخصیت اعم از وزرا و نمایندگان اتحادیه ها و کارفرمایان کشورهای عربی، در الجزایر آغاز خواهد کرد. لقمان تاکید کرد: امنیت و ثبات و بازگشت سرمایه گذاری، عناصری هستند که به کاهش میزان بیکاری - به ویژه در کشورهای که شاهد انقلاب بودند - کمک خواهد کرد. به گفتۀ وی، همه کشورهای عربی، ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با بیکاری را در صدر اولویت های خود قرار داده اند، اما کارگران در بخش غیر سازمان یافته - که ۵۰ درصد از بخش اقتصاد را در کشورهای عربی تشکیل می دهد - از هیچ گونه حمایت اجتماعی و شغلی برخوردار نیستند. پایین ترین میزان بیکاری در میان کشورهای عربی، در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که میزان آن ۳ درصد اعلام شده و این در حالی است که این کشورها بیشترین تعداد کارگران خارجی را به خدمت گرفته اند.