صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) در گزارش اخیر خود اعلام کرده است، حدود دو میلیون کودک ایتالیا در فقر به سر می‌برند.

یونیسف در گزارش اخیر خود درباره شرایط رفاهی و زندگی کودکان کشور توسعه یافته ایتالیا، این کشور را که سومین قدرت اقتصادی منطقه یورو به شمار می‌آید، از نظر رفاه کودکان در ردیف بیست و دوم از بیست و نه کشور این منطقه رده‌بندی کرده است.

بر اساس این گزارش، هفده درصد از کودکان ایتالیا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی یک میلیون و هشتصد کودک در این کشور اروپایی از مایحتاج اساسی زندگی از جمله مواد غذایی برخوردار نیستند.

یونیسف گزارش داده است، بیست درصد از کودکان حدودا هفده ساله ایتالیایی در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد آنان از ۵۰ درصد از درآمد متوسط در این کشور نیز کمتر است.

صندوق کودکان سازمان ملل با توجه به رفاه مادی و فیزیکی، بهداشت و سلامت، ایمنی، آموزش و تحصیل، مسکن و محیط زیست، به ارزیابی اوضاع رفاهی کودکان می‌پردازد.

در این دسته‌بندی، ایتالیا از اسپانیا، مجارستان و لهستان عقب‌تر است، در حالی که در گزارش ارزیابی یونیسف، شرایط رفاهی کودکان ایتالیا از استونی، اسلواکی و یونان بهتر عنوان شده است.

بر اساس گزارش یونیسف، ایتالیا از نظر سلامت و امنیت کودکان و نوجوانان در رتبه هفده، از نظر تحصیلات و آموزشی در رتبه بیست و پنج و از نظر شرایط زیست محیطی در رتبه بیست و یک قرار دارد.

ایتالیا فقط چهار درصد از کل هزینه‌های اجتماعی خود را به خدمات اجتماعی برای کودکان اختصاص می‌دهد و اوضاع دشوار اقتصادی در ایتالیا بر شمار خانواده‌های فقیر و بچه‌دار این کشور افزوده است.

اروپا از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی با بحران مالی مواجه شده است. ناتوانی در پرداخت قروض، کشورهای به شدت بدهی‌زده اتحادیه اروپا از جمله یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا را تهدید می‌کند.

در نتیجه بحران فزاینده بدهی، برخی کشورهای اتحادیه اروپا تدابیر ریاضت‌طلبانه شدیدی را برای جلوگیری از رویارویی با رکودهای اقتصادی مضاعف(رکود دو شیبهDouble - dip) اتخاذ کرده‌اند.

این درحالی است که این گونه تدابیر ریاضت‌طلبانه، تنها بر خشم و اعتراض مردم آسیب‌دیده، کارگران کم‌درآمد و بی‌کار شده و قشر دانشجو و محصل افزوده و ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است.