وزارت کار ایتالیا در تازه ترین گزارش خود اعلام  کرد در سال گذشته میلادی یک میلیون و بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت ودو نفر  و در سال 2011  میلادی  نهصد و یک هزار و هفتصد و هشتاد و شش نفر در ایتالیا کار خود را از دست داده اند.
شمار اخراجی ها در سال گذشته میلادی ۹/۱۳درصد بیش از سال ۲۰۱۱ بوده است. بر اساس این گزارش، فقط در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۲ میلادی۳۲۹ هزار و ۲۵۹ شاغل از کار اخراج شده اند که بخش قابل توجهی از ان را جوانان فارغ التحصیل تشکیل می دهند.
وزارت کار ایتالیا در پایان گزارش خود نوشته است، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ میلادی، ‌ در مجموع سه میلیون و دویست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و سه قرارداد کاری در ایتالیا متوقف شده که در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال ۲۰۱۱ میلادی دو دهم درصد کاهش یافته است. در همین حال مشکلات ناشی از اجرای سیاست های ریاضتی، افزایش بی سابقه مالیات ها و شرایط سخت اقتصادی موجب افزایش میزان خودکشی در ایتالیا شده است.
روز جمعه گذشته۳ نفر که دو نفر انها یک زوج بازنشسته ایتالیایی بودند به علت بحران اقتصادی و ناتوانی در پرداخت اجاره منزل مسکونی اشان، خودکشی کردند. براساس تازه ترین آمارهای منتشره شده در ایتالیا، میزان خودکشی ناشی از مشکلات اقتصادی نسبت به ده سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است.