رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اصابت موشک به مواضع این رژیم در " سدیروت " خبر دادند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز از اصابت موشک به سدیروت و به صدا در آمدن آژیر خطر در یکی از شهرک‌ها‌ی صهیونیست نشین خبر دادند.