بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از روز 27 شعبان المعظم به مدت یک ماه در کشور ایران هر روز از ساعت 17 تا 24 پذیرای بازدیدکنندگان می‌باشد. آثار سخت افزاری ، نرم افزاری و هنری ارائه شده در این نمایشگاه به دستورات ، شئون و اثرات قرآن کریم در مناسبات جهانی ، اجتماعی ، فردی و خانواده می‌پردازد. هر ساله بسیاری از مسلمانان از فرصت بازدید نمایشگاه بین المللی قرآن به خوبی بهره مند می‌شوند.