با گذشت چندین روز از شبه کودتای ارتش مصر بر علیه رئیس جمهور قانونی این کشور ، هنوز در شهرهای مختلف مصر تظاهرات‌های اعتراض آمیز در حمایت از محمد مرسی برگزار می‌شود.