در حالی که تنها چند روز به پایان پاییز مانده، طبیعتِ پاییزی استان مازندران در شمال ایران، همچنان چشم‌نواز است.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس،فصل پاییز که در ادبیات فارسی از آن به عنوان «پادشاه فصل‌ها» یاد می‌شود، به دلیل زیبایی چشم‌گیرش، همواره مورد توجه عکاسان بوده است.

در ایران، شهرهای شمالی به سبب تنوع پوشش گیاهی، در فصل پاییز حال و هوای دیگری دارند.

اکنون که تنها 2 روز تا آغاز زمستان مانده، تماشای طبیعتِ پاییزی خالی از لطف نیست.

تصاویر زیر را خبرگزاری صداوسیما از طبیعتِ رنگارنگ پاییزی در استان مازندران منتشر کرده است: