هزاران نفر از کارگران بیکار و اعضای اتحادیه کارگری در لیسبون، پایتخت پرتغال تظاهرات کرده و به افزایش شاخص بیکاری و ناامنی شغلی در این کشور اعتراض کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تظاهرات روز چهارشنبه که به عنوان روز جوانان نیز شناخته می‌شود، با فراخوانی بخش جوانان اتحادیه کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال، موسوم به (‌CGPT) بزرگترین اتحادیه پرتغال برگزار شد. معترضان پارچه‌نوشته‌هایی حمل می‌کردند که روی آن حک شده بود: «ما کار می‌خواهیم. ما حق خودمان را می‌خواهیم.» و می‌گفتند که آن‌ها مخالف برنامه‌های ریاضتی سخت هستند که دولت از سال ۲۰۱۱ به مردم تحمیل کرده است تا بتواند ۷۸ میلیارد یورو را که براساس طرح نجات از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌الملل پول برای اجتناب از ورشکستگی گرفته بود، بازگرداند. تظاهرکنندگان می‌گویند که رکود اقتصادی ناشی ازاقدام دولت در افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ای مورد نیاز براساس توافقنامه نجات است. "جوانا تیزریاس"، یک پرستار ۲۷ ساله که در این اعتراضات شرکت کرده بود، گفت:«همه معترضان اعتراض مشابهی دارند. صدای ما که خواستار تغییر چیزهای زیادی هستیم باید شنیده شود. ما تا زمانی که به خواسته‌های خود دست نیافته‌ایم، ساکت نخواهیم نشست.» دولت پرتغال، در سال جاری رکورد۱۸.۲ درصدی را برای شاخص بیکاری در این سال ثبت کرده است در حالی که شاخص بیکاری در سال گذشته، ۱۶.۹ درصد بوده است. کمبود پول در این کشور منطقه یورو، بدترین رکود اقتصادی از دهه ۷۰ را در این کشور رقم زده است. در اثر رکود مالی جهانی، اقتصاد پرتغال وارد یک رکود اقتصادی شد، به طوری که این شرایط پرتغال را مجبور به مذاکره با صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی جهانی برای دریافت وام نجات در سال ۲۰۱۱ کرد.