حجت الاسلام علی اکبر کیاسری با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد خبری قوی برای آگاه سازی مردم از عوارض اعتیاد گفت: بحران عاطفی در خانواده‌ سبب اعتیاد فرزندان می‌شود.

به گزارش مسلم پرس به نقل از برنا، حجت الاسلام علی اکبر کیاسری گفت: اعتیاد و گسترش آن در جامعه در سایه چند نکته به وجود آمده که برای پیشگیری و مبارزه با آن باید به این نکات توجه داشت.

وی با اشاره به اینکه لزوم نظارت و دقت در مورد جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور اظهارکرد: مسئولین برای کنترل مرزها و پیشگیری از قاچاق باید همت بیشتری داشته و مانع از در دسترس قرار گرفتن و ارزان بودن مواد مخدر شوند.

رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره ایرانیان از زحمات ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر تشکر و عنوان کرد: ما خواهان برخورد جدی به معنای مراقبت و نظارت در این حوزه هستیم و باید اثرات منفی، کشنده و مخرب اعتیاد هرچه بیشتر برای افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به تصویر کشیده شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد خبری قوی برای آگاه سازی مردم از عوارض اعتیاد و ابعاد آن ادامه داد: اعتیاد روح و روان فرد و جامعه را درگیر ساخته لذا توجه به ریشه‌های اعتیاد امری مهم به شمار می‌رود. رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیز می‌تواند بسیار نتیجه بخش باشد، البته در صورتی که همه مردم ومسئولان در این این زمینه اهتمام داشته باشند.

رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره ایرانیان ضمن انتقاد از این مسئله که برای خانواده‌ها به صورت شفاف روش‌های پیشگیری از اعتیاد ترسیم و تدوین نشده است، افزود: بسیاری از خانواده‌ها نشانه‌های اعتیاد را نمی‌دانند و چه بسا اینکه پس از مدت‌ها گرفتاری فرزندانشان تازه به سراغ پیشگیری و درمان این مسئله می‌ایند.

حجت الاسلام کیاسری اضافه کرد: خانواده‌ها برای پیشگیری از اعتیاد فرزندانشان باید به موضوع امینت و پناه امن بودن برای آنها توجه کنند. چراکه در صورت عدم صمیمیت و محبت در میان اعضای خانواده، اعتیاد با اشکال مختلف آنها را تهدید کرده و چنگال اعتیاد در پشت دیوارهای خانه آماده شکار انها است.

وی از بحران عاطفی در خانواده‌ها به عنوان یک رکن اعتیاد یاد کرد و افزود: خانواده از جمله والدین باید فرزندان خود را به رسمیت شناخته و همراه با ارتقاء دانش خود نسبت به مقوله پیشگیری از اعتیاد همگام با فرزندانشان آینده‌ای درخشان را رقم بزنند.

رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره ایرانیان با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد خبری قوی برای آگاه سازی مردم از عوارض اعتیاد گفت: بحران عاطفی در خانواده‌ سبب اعتیاد فرزندان می‌شود.

کیاسری اظهارکرد: اعتیاد و گسترش آن در جامعه در سایه چند نکته به وجود آمده که برای پیشگیری و مبارزه با آن باید به این نکات توجه داشت.

وی با اشاره به اینکه لزوم نظارت و دقت در مورد جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور اظهارداشت: مسئولین برای کنترل مرزها و پیشگیری از قاچاق باید همت بیشتری داشته و مانع از در دسترس قرار گرفتن و ارزان بودن مواد مخدر شوند.

رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره ایرانیان از زحمات ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر تشکر کرد و عنوان داشت: ما خواهان برخورد جدی به معنای مراقبت و نظارت در این حوزه هستیم و باید اثرات منفی، کشنده و مخرب اعتیاد هرچه بیشتر برای افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به تصویر کشیده شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد خبری قوی برای آگاه سازی مردم از عوارض اعتیاد و ابعاد آن ادامه داد: اعتیاد روح و روان فرد و جامعه را درگیر ساخته لذا توجه به ریشه‌های اعتیاد امری مهم به شمار می‌رود. رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیز می‌تواند بسیار نتیجه بخش باشد، البته در صورتی که همه مردم ومسئولان در این این زمینه اهتمام داشته باشند.

رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره ایرانیان ضمن انتقاد از این مسئله که برای خانواده‌ها به صورت شفاف روش‌های پیشگیری از اعتیاد ترسیم و تدوین نشده است، افزود: بسیاری از خانواده‌ها نشانه‌های اعتیاد را نمی‌دانند و چه بسا اینکه پس از مدت‌ها گرفتاری فرزندانشان تازه به سراغ پیشگیری و درمان این مسئله می‌ایند.

حجت الاسلام کیاسری اضافه کرد: خانواده‌ها برای پیشگیری از اعتیاد فرزندانشان باید به موضوع امینت و پناه امن بودن برای آنها توجه کنند. چراکه در صورت عدم صمیمیت و محبت در میان اعضای خانواده، اعتیاد با اشکال مختلف آنها را تهدید کرده و چنگال اعتیاد در پشت دیوارهای خانه آماده شکار انها است.

وی از بحران عاطفی در خانواده‌ها به عنوان یک رکن اعتیاد یاد کرد و افزود: خانواده از جمله والدین باید فرزندان خود را به رسمیت شناخته و همراه با ارتقاء دانش خود نسبت به مقوله پیشگیری از اعتیاد همگام با فرزندانشان آینده‌ای درخشان را رقم بزنند.

رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره ایرانیان در پایان با بیان اینکه خانواده‌ها با مراجعه به روانشناس و مشاوره می‌توانند بسیاری از مشکلات خانوادگی را رفع کرد و با موفقیت زندگی خود را ادامه دهند، خاطر نشان کرد: پیشگیری از اعتیاد مقوله مهمی بوده که بر درمان اولویت دارد و این موضوع با مساله روانشناسی و مشاوره عجین شده لذا می‌توان از این ظرفیت برای مقابله با اعتیاد بهره‌مند شد.