سوپرباکتری ها، باکتری و ویروس هایی هستند که نسبت به داروها و آنتی بیوتیک های موجود مقاوم شده اند و پیش بینی می شود که تا 2050 منجر به مرگ 10 میلیون نفر در جهان خواهد شد.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از گیزمیز، درسال 2014، دولت انگلستان پروژه ای در مورد «مقاومت آنتی باکتریال» (AMR) آغاز کرد تا مشکل روبه رشد سوپرباکتری ها را بررسی کند. مقاومت درمقابل آنتی بیوتیک های موجود درنهایت منجر به تحول تاثیر داروهای موجود می شود. یافته های اخیر این تحقیق نشان می دهد که به «دوران سیاه دارویی» نزدیک می شویم.

«جیم اونیل»، زیست شناس و مسئول پروژه ی AMR، پیش بینی می کند، ادامه روند کنونی منجر به مرگ 10 میلیون نفر تا سال 2050 خواهد شد که مرگ یک نفر در هر 3 ثانیه است. این تحقیق 10 حوزه که باید در مورد آنها کاری انجام شود را مشخص کرده است.

سریع ترین کاری که باید انجام شود، افزایش آگاهی عمومی در مورد این مسئله و ایجاد هماهنگی بین صنعت، دولت و سازمان های غیردولتی است که باید در نشستی رسمی در سازمان ملل انجام شود.

تجویز داروی زیاد یکی از مهم ترین عوامل این مسئله است و گزارشات نشان می دهد که باید قوانینی برای محدود کردن تجویز آنتی بیوتیک بوجود بیاید. این می تواند روند مقاوم شدن باکتری ها و ویروس ها را کندتر کند.

آنتی بیوتیک های موجود خواه ناخواه بی تاثیر خواهند شد و نیاز به یافتن جایگزین برای آنها الزامی است. اگرچه، تحقیقاتی در این زمینه وجود دارد، نیاز به سرمایه بیشتر و تشویق افراد برای ورود به این حوزه است.

این گزارش همچنین از استفاده ی بیش از حد آنتی بیوتیک ها در کشاورزی و دامداری بحث می کند و آنرا در ارتباط مستقیم با انسان ها می داند. کم کردن این میزان برای کند کردن این روند تا زمان یافتن جایگزین می تواند مفید باشد.

البته این روش ها و انگیزه ها ارزان بدست نخواهند آمد، اما این تحقیق بر روش های جذب سرمایه نیز تمرکز داشته است. درصد کوچکی از بودجه ی کشورهای عضو G20 می تواند برای این منظور درنظر گرفته شود و اعمال مالیات بر آنتی بیوتیک ها و شرکت های دارویی که در AMR سرمایه گذاری نکرده اند می تواند سرمایه و انگیزه ی کافی برای این پروژه را تامین کند.

هزینه ی این پروژه، طبق پیش بینی این تیم، 40 میلیارد دلار  درطی 10 سال تخمین زده شده است اما مشخص است که هزینه ی انجام ندادن کاری بیشتر است: 100 میلیون میلیارد هزینه ی ضرر جهانی با ادامه ی روند فعلی پیش بینی شده است.

 

ترجمه از حامد عبدالهی