گزارش ها حاکی از این است که انفجار در منطقه پرتردد و پرازدحام روی داده است.