یک محقق اروپایی، اسلام هراسی را یکی از عاملان اصلی وقوع حملات تروریستی در جهان غرب عنوان کرد و خواستار برخورد عاقلانه و به دور از تبیعض نژادی، با مسلمانان شد.به گزارشMuslimPress؛ یکی از محققان اروپایی و فعال ضدنژادپرستی از برخوردهای خصمانه علیه مسلمانان اروپا، ابراز نگرانی کرد و اینگونه برخوردها را یکی از عوامل گسترش حملات انتحاری و تروریستی در این کشورها عنوان کرد.«میشل پریوت» در این باره اظهار داشت: گروه های مافیایی از خود دفاع می کنند، اوباش خیابانی نیز هیچگاه به خودشان خیانت نمی کنند، اما مسلمانان خود را تحت محاصره می بینند و خود از قربانیان حملات تروریستی و انتحاری گروه های افراط گرا هستند.وی در ادامه افزود: برای بهبود وضعیت موجود، باید به مسلمانان اروپایی فضای آزادانه ای داده شود تا خود آینده را رقم بزنند. نباید آنان را تحت شدیدترین برخوردها از سوی مردم و مقامات امنیتی قرار داد.مدیر شبکه اروپایی ضد نژادپرستی در ادامه اظهارات خود یادآور شد که بیشتر مسلمانان مهاجر در بدترین موقعیت مکانی و اجتماعی قرار دارند. به عنوان مثال در بلژیک پس از اقدامات تروریستی، جوان مسلمانی بیکار می شود و با بیکار شدن آن جوان، یک خانواده مسلمان، از لحاظ مالی به زیر خط فقر می رود.به گفته پریوت، وجود جامعه بزرگی از جوانان مسلمان که سن آنها بین ۱۵ تا ۲۵ سال است، فرصت خوبی برای بلژیک محسوب می شود ولی در عین حال هیچ یک از این جوانان مهارت خاصی ندارند؛ چراکه نه از سوی والدین مهارتی را فراگرفته اند و نه دولت بلژیک برنامه خاصی برای مهارت آموزی آنان دارد.وی همچنین از افزایش خشونت ها و ایجاد فضای دو قطبی نسبت به مسلمانان ابراز نگرانی کرد و مسلمانان اروپایی را مردمی بی دفاع معرفی کرد که هر روز مورد هجوم تعدادی از تندروهای اروپایی قرار می گیرند.حملات تروریستی در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بلژیک، که از اواخر سال گذشته میلادی شکل تازه ای به خود گرفته، عرصه را بر مسلمانان اروپایی تنگ کرده است و هر روزه، شاهد موج جدیدی از توهین ها و محرومیت ها برای این مسلمانان هستیم.کشورهای غربی و امریکا با ابزار رسانه ای خود در صدد ترویج اسلام هراسی در جامعه غرب بوده و هستند و با انجام تحقیقات و نیز به اذعان فعالان ضد نژاد پرستی، مشخص شده است که ایجاد اسلام هراسی، خود یکی از علل اصلی ترویج فعالیت های تروریستی در غرب است.