به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری «Bernama»، نورهدایت تنها شرکت‌کننده نابینای سی‌و‌هفتمین مسابقات سراسری حفظ قرآن مالزی بوده، جزء یک تا ده قرآن را حفظ کرده است.

نور هدایت که از کودکی نابینا بوده، ۲۲ سال دارد و در کالج مطالعات اسلامی جوهور مالزی مشغول به تحصیل است.

نابینایی مانع حفظ قرآن نشد

وی می‌گوید: نابینایی برایم مانعی نبود که به خاطر آن نتوانم قرآن را حفظ کنم.

این روشندل مالزیایی گفت: این نخستین‌بار است که در مسابقات حفظ قرآن در سطح ملی شرکت می‌کنم؛ اما پیش از این، دو بار در مسابقات حفظ قرآن ایالت جوهور حضور داشته‌ام.

نور هدایت جا پای برادر ۲۶ ساله‌‌اش عبدالمجید که در دارلقرآن درس می‌خواند، گذاشته است.

وی از سن سه سالگی قرآن را با خط بریل می‌خوانده و از سن ۱۶ سالگی حفظ قرآن را آغاز کرده است.

این دختر مالزیایی تأکید می‌کند: حتی اگر قرآن را حفظ نمی‌کنیم، می‌توانیم از دستورات آن برای هدایت زندگی استفاده کنیم.

محمد ادیب عمران، دیگر حافظ سی‌و‌هفتمین مسابقات سراسری قرآن مالزی بود که دارای اختلال عصبی در ناحیه پا است. وی نماینده ایالت پرلیس و حافظ جزء یک تا ۲۰ قرآن است.

وی که قرآن را از ۱۴ سالگی حفظ کرده است، می‌گوید: نخستین‌بار است که در مسابقات سراسری شرکت می‌کنم. پدرم همیشه به من انگیزه می‌داد و می‌خواست من از کودکی قرآن را حفظ کنم.

محمد ادیب که می‌خواهد در آینده مبلغ دینی شود، مصمم است که تا ۱۷ سالگی حفظ قرآن را تمام کند.

مجموعاً ۷۸ شرکت‌کننده در سی‌و‌هفتمین مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم که از ۲۷ بهمن‌ماه، در شهر ایپوه در ایالت پراک مالزی آغاز شد،حضور یافتند.

این رقابت‌هابه مدت پنج روز ادامه داشت.

منبع: ایکنا