شیخ نمر باقر النمر طبق اخباری که در روز شنبه به سرتاسر جهان مخابره شد، به همراه ۴۶ تن دیگر از زندانیان در بند رژیم آل سعود به شهادت رسیده است.به گزارشMuslimPress؛ این عالم مظلوم نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق می کرد و نه به صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود، بلکه تنها کار او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکر برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود. خداوند متعال از خون بی گناه نمی گذرد و خون به ناحق ریخته، بسیار سریع دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد گرفت.بدون شک دست انتقام الهی گریبان ظالمانی را که به جان او تعدی کردند خواهد گرفت و این همان چیزی است که مایه تسلی است.دانلود اینفوگرافی در ابعاد اصلی

منبع: اینفونگاره