مردم لبنان، پاکستان و کشمیر در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه و حمایت از شیخ زکزاکی تجمع کردند.
[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۲ / تجمع - مردم - لبنان - و - پاکستان - در - حمایت - شیخ - زکزاکی. rar " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود تصاویر[/ button]
[gallery link = " file " columns = " ۲ " size = " large " ids = " ۶۵۶۸۸,۶۵۶۸۹, ۶۵۶۹۰,۶۵۶۹۱, ۶۵۶۹۲,۶۵۶۹۳, ۶۵۶۹۴,۶۵۶۹۵, ۶۵۶۹۶,۶۵۶۹۷, ۶۵۶۹۸,۶۵۶۹۹ "]