دنیای امروز عرب از جهل مزمن، رژیم های دیکتاتوری و آگاهی دینی سطحی و به دور از تعقل و نیز عقب ماندگی علمی، هنری و فرهنگی رنج می برد.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس؛ "پانوراما الشرق الاوسط" در مقاله ای به قلم "کاظم ناصر" نوشت: جهان عرب از جهل مزمن، رژیم های سیاسی دیکتاتوری و آگاهی دینی سطحی و به دور از تعقل و نیز عقب ماندگی علمی، هنری و فرهنگی رنج می برد، اما پیچیده ترین و خطرناک ترین مشکلی که جهان عرب بدان مبتلاست، مشکل تعصب تروریستی و استبداد دینی است، دینی که کشتار مردم و اهانت و تحقیر آنان را جایز شمرد و سهمی در حل مشکلاتشان نداشته باشد، دین نبوده و ضرورتی در وجود آن نیست، چرا که در تضاد با ارداه الهی قرار دارد.

خطرناک ترین نوع دینداری، تعصب دینی مبتنی بر جهل است ... وضعیت فعلی دنیای عربی در جنگ ها و اختلافات خود، گواه دینداری غیر منطقی و نامعقولی است که بر فرهنگ دینی سطحی تکیه می کند و پیامد آن تنها خونریزی و ویرانی و کینه و نفرتی است که به امت عربی و منافع آن آسیب وارد می کنند. در میان امت عربی احزاب و گروه های اسلامی وجود دارند که با نام دین دیگران را فریب داده و دین واحدی را به چند دین متفاوت تقسیم کرده و تفرقه و فتنه ایجاد می کنند.

 ما اکنون به خاطر وجود این مسلمان نماهای جدید و نادان، درمیان آشوب و هرج و مرج عقیدتی زندگی می کنیم، به گونه ای که مقیاس سنجش صلاحیت هر شخصی، لباس و موعظه های احمقانه او نسبت به دین شده است و ترس از خداوند و گفتار و کردار و امانتداری و فرهنگ محل اعتنا نیست.

در حقیقت این رژیم های مستبد عربی بودند که چنین جهلی را در مدارس، دانشگاه ها، مساجد و رسانه های ما کاشته و بارور کرده اند. حکام عرب چنین عملی را در راستای مقاصد سیاسی خود که مهم ترین آنها نادان باقی نگه داشتن امت عربی جهت هموار کردن راه سلطه و حکومت بر انان و عدم نافرمانی نسبت به حکماست، انجام داده اند، اما پیامد ناگوار برنامه نادان نگه داشتن مردم، به وجود آمدن سیل عظیمی از متعصبین دینی و گروه ها و تجمعات دینی است که عقب ماندگی را رواج می دهند و به افراط و عزلت تشویق می کنند که نوعی وضع اجتماعی اسف بار و غم انگیز را در همه جا ایجاد می کند.

تنها امید ما برای رهایی از این افراط گرائی دینی و کورکورانه، افزایش اگاهی دینی و روشنگرانه در میان افراد جامعه و مبارزه با جهل متعصبانه و تکفیری از طریق تکیه بر عناصر علم و فرهنگ و آزادی است. بنابراین ضروری است در برنامه های آموزشی خود بازنگری داشته و آنها را از افکار نفرت انگیز و نژاد پرستانه زدود. همچنین واعظان شایسته را به مساجد بازگرداند، چرا که بسیاری از امامان نادان مساجد در میان مردم بی سواد شبهه افکنی می کنند و به همین دلیل باید از نشستن بر مسند وعظ مساجد منع شوند.

برای تغییر این واقعیت تلخ و مهلک باید در شیوه های آموزشی و ارزش های سیاسی و اجتماعی و عقیدتی تجدید نظر شود و دین به روشی سازنده تفسیر شود تا در کنار علم و فرهنگ و برنامه ریزی صحیح در حل مشکلات انسان عربی معاصر سهیم شود.

منبع: خبرگزاری شبستان