اداره پلیس نیویورک اجازه داد مسلمانان ریش خود را بلند کنند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس،به نقل از الجزیره، اداره پلیس نیویورک اجازه داد مسلمانان و سیک ها ریش خود را بلند کنند. این اداره اعلام کرده در راستای رعایت حقوق بشر و مذهب به نیروهای مسلمان و سیک خود اجازه داده تا حد ۱/۲۷ سانی متر، ریش  خود را بلند کنند.

ماموران سیک پلیس نیویورک همچنین اجازه پیدا کردند از توربان یا عمامه مخصوص خود در هنگام ماموریت استفاده کنند.

منبع: شفقنا