اعضای مسجد جمعه ونکوور هنگامی که دمای هوا به زیر صفر رسید، درهای این مرکز را به روی بی‌خانمان‌ها گشودند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، قدیمی‌ترین مسجد ونکوور در کانادا، در شب‌های سرد زمستانی به پناهگاهی برای بی‌خانمان‌ها تبدیل شده است.

اعضای مسجد جمعه ونکوور هنگامی که دمای هوا به زیر صفر رسید، درهای این مرکز را به روی بی‌خانمان‌ها گشودند و قرار بود این طرح فقط یک هفته به طول بیانجامد اما ادامه پیدا کرد.

هارون خان رئیس انجمن پاکستان کانادا و یکی از معتمدین این مسجد می‌گوید: تا زمانی که مردم نیاز داشته باشد درهای ما به رویشان باز است. امسال نیاز اضطراری وجود داشته و جامعه میان ادیانی به همین دلیل بسیج شد. ما قلبا احساس می‌کنیم این عملی درست در این فصل از سال محسوب می‌شود.

هارون افزود: کمک به همسایگان نیازمند افتخار محسوب می‌شود. زیرا ما همه یکی هستیم و گاهی اوقات تنها یک تصمیم اشتباه، یا یک چک برگشتی آدم‌ها را اینگونه از همدیگر جدا می‌کند.

این مسجد هر شب به طور میانگین پناهگاه 10-15 نفر از جمله جوانان است. داوطلبان مسلمان این جوانان را در طول شب مشایعت می‌کنند. داوطلبان وظیفه حمل مواد غذایی، متکا و بسته‌های بهداشتی را نیز عهده دار بوده و شب را در کنار میهمانان تازه مسجد می‌گذرانند. حتی بعضی از بی‌خانمان‌ها که گوشی تلفن همراه دارند ارتباط‌شان را با داوطلبان مسجد ادامه داده تا در آینده نیز به آن‌ها کمک‌رسانی کنند.

یکی از داوطلبان که خودش جوان است می‌گوید: وقتی اخبار راجع به بحران بی‌خانمان‌ها و مرگ بی‌رحمانه آن‌ها شنیدیم تصمیم گرفتیم کمک کنیم.

منبع: حوزه نیوز