اسلام و حجاب از منظر بانوان تازه مسلمان شده!!

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس با گذشت زمان نقش اسلام نه تنها در کشورهای اسلامی  بلکه در کشورهای غیر اسلامی نیز پر رنگ شده است و هر روز مردم جهان، اسلام را بیشتر می شناسند و به آن گرایش پیدا می کنند و با وجود تبلیغات منفی علیه اسلام و افزایش اسلام هراسی در جهان این اسلام ناب محمدی است که در جهان شناخته می شود و علاقه مندان جویایی حقیقت را به سمت خود می کشاند از این رو تعداد کثیری از غیر مسلمانان با وجود تبلیغات منفی علیه اسلام ، اسلام را انتخاب و راه سعادت و رستگاری خود را در پیروی نمودن از دستورات الهی اسلام می دانند نه امیال پوچ و واهی دنیوی،لذا ما به معرفی تعدادی از زنان تازه مسلمان شده ای می پردازیم که به اسلام گرویده اند و حجاب را جزء عقیده خود قرار داده اند و آن را به عنوان یک دستور الهی پذیرفته اند.

222_50607

222_50182

222_38710

 

hijab-poster-edoardo-18-big

hijab-poster-edoardo-03-big

hijab-poster-edoardo-13-big

hijab-poster-edoardo-06-big

 

hijab-poster-edoardo-09-big

download