به تازگی و پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، پدیده ای جدید و اهانت آمیز در مورد قرآن کریم و دیگر کتب اسلامی در کتابخانه های اسلامی رایج شده است.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس،به نقل از راشاتودی، به تازگی پدیده ای در آمریکا رایج شده که در آن افراطیون، نژادپرستان و اسلام ستیزان روی قرآن کریم و دیگر کتب اسلامی، شعارهای اهانت آمیز نوشته و دیگران را نیز ترغیب می کنند این زنجیره را قطع نکرده و با نوشتن عبارات اهانت آمیز در یک کتاب اسلامی دیگر، آن را ادامه دهند.

براساس این گزارش، شورای کتابخانه های عمومی ایالات متحده دهها مورد از اهانت زنجیره ای به قرآن کریم را گزارش کرده که آخرین مورد آن در کتابخانه دانشگاه Reed در ایالت اورگون بوده است.

منبع: شفقنا